Copart logo
Authorized broker

Правила та умови

Використання цього сайту регулюється чинним законодавством України та правилами та умовами, встановленими ТОВ «Каукасус Авто Імпорт»
Терміни «Імпортер» та «Ми» відносяться до ТОВ «Каукасус Авто Імпорт» (також віноситься до його холдингу, дочірніх компаній), а терміни «Ви» та «Клієнт» означають особу, компанію або організаційну установу, яка використовує веб-сайт ТОВ «Каукасус Авто Імпорт»: caucasus-auto.com.ua
Будь ласка, уважно ознайомтеся з цими Загальними положеннями та умовами, які регулюють використання веб-сайту. Якщо ви не згодні з цими умовами, залиште сайт і припиніть його використання.
Відвідуючи веб-сайт або використовуючи розміщену на ньому інформацію, ви підтверджуєте, що повністю погоджуєтеся з усіма вищенаведеними правилами, які можуть бути в односторонньому порядку змінені товариством « Каукасус Авто Імпорт » через певні проміжки часу, що буде фіксуватись на даному веб-сайті, та ваше відвідування його означає згоду з відповідними умовами. Крім того, будь-які зміни, внесені імпортером, будуть повністю відповідати чинному законодавству України.
Інформація, розміщена на сайті Імпортера, здебільшого призначена для осіб, які зацікавлені в придбанні та імпорті автомобіля. Інформація, розміщена на сайті, може бути недоступною в деяких географічних частинах світу.

Точність інформації
Імпортер не несе відповідальності за абсолютну точність та зміст будь-якого та/або кожного факту та/або інформації, що міститься на веб-сайтах. Незважаючи на всі наші зусилля, щоб надати вам точну інформацію, існує невелика, але все ж вірогідна ймовірність того, що будь-які факти та/або інформація не будуть абсолютно точними та застрахованими від усіх технічних недоліків.
Будь-яка інформація, що міститься на веб-сайтах Імпортера, вказана «так як вона є» ("As Is"), тому будь-яке використання інформації на веб-сайтах несе виключно особистий ризик для Користувача, а Імпортер не несе відповідальності за будь-які збитки, завдані використанням інформації, розміщеної на веб-сайтах. Дане положення не відноститься до розміщених на сайтах імпортера угод, контрактних положень та /або іншої юридичної документації.

Обмеження відповідальності
Імпортер та його/її відповідні працівники не несуть відповідальності за спричинені наслідки, які включають прямі, непрямі, особливі, випадкові, причинні чи позадоговірні збитки, заподіяні та/або які можуть бути спричинені можливими та/або технічними та/або іншими недоліками або неточностями в інформації, розміщеній на веб-сайтах. Імпортер не несе відповідальності за будь-які збитки або втрати, спричинені використанням веб-сайтів, у разі технічного збою, дефекту, скасування/призупинення роботи, комп’ютерного вірусу чи системної несправності. Імпортер не несе відповідальності у випадку, якщо певні компоненти веб-сайтів тимчасово для вас недоступні.

Використання веб-сайту
Інформація, розміщена на сайті, призначена виключно для особистого використання користувачів. Ви зобов’язані не ділитися, не передавати та не відтворювати інформацію, що міститься на веб-сайті, а також структуру, зображення та дизайн веб-сайту в комерційних цілях (у тому числі в соціальних мережах) без попередньої письмової згоди Імпортера, що є нашою особистою дискрецією. Попередня письмова згода Імпортера не потрібна, якщо інформація/контент, розміщений на веб-сайті, використовується відповідно до попередньої згоди Імпортера або для особистого використання, освітніх чи інформаційних цілей.
Несанкціоноване використання веб-сайту та системи (включаючи неіснуючі наіменування та коди) суворо заборонено. Якщо потрібна реєстрація та використання пароля, ви зобов’язані зберігати конфіденційність інформації та не дозволяти отримати доступ до веб-сайту третій стороні. Користувач зобов’язаний зберігати в таємниці інформацію, необхідну для доступу до сайту, включаючи паролі тощо. У випадку порушення користувачем даного правила та при неавмисному або ненавмисному доступу до веб-сайту третьої сторони, а також за наслідки такого доступу, будь-яка відповідальність з імпортера знімається. Можливо, що якась конкретна сторінка веб-сайту буде містити положення, відмінні від тих, що містяться в даних Правилах та умовах, у випадку таких колізій, перевагу матимуть дані Правила та умови. Використовуючи веб-сайт Імпортера, вам забороняється займатися незаконними / шахрайськими, наклепницькими, ворожими висловлюваннями або публікувати, поширювати / передавати небажану інформацію, яка може порушувати діюче законодавство та регуляції або завдати шкоди діловій репутації Імпортера. Вам також заборонено завдавати шкоди веб-сайту через будь-яку шкідливу програму або будь-яку іншу подібну діяльність. Ваш особистий ризик – це несправність будь-якого програмного модуля (телефону, комп’ютера тощо), що використовується для доступу до веб-сайту та/або передачі/розкриття/доступу третій стороні. У випадку, якщо доступ до веб-сайту стає неможливим, Імпортер не несе відповідальності за наслідки.

Інтелектуальна власність
Сайт, його зміст, структура та дизайн повністю захищені авторськими правами ТОВ « Каукасус Авто Імпорт ». Авторські права та інші права інтелектуальної власності імпортера поширюються на цей сайт і весь вміст, що міститься на ньому. Несанкціоноване використання, обробка та публікація (включаючи соціальні мережі) будь-якої інформації/контенту на цьому сайті, включаючи логотип, фото, зображення, патент, послугу/торгову марку, дизайн та іншу інтелектуальну власність (зареєстровану чи незареєстровану), заборонене без попередньої письмової згоди імпортера. Згода Імпортера не потрібна, якщо ці дані використовуються в некомерційних, особистих цілях і у випадках, коли попередня згода не вимагається законодавством України або відповідними міжнародними правилами.
Завантаження або копіювання будь-якої інформації з веб-сайту в комерційних цілях Користувачем вважається порушенням законодавства України. У випадку, якщо будь-який із веб-сайтів Імпортера дозволяє користувачам спілкуватися в чаті, взаємодіяти або брати участь у діалозі/обговоренні, ви зобов’язані використовувати лише ті дані та інформацію, на які ви володієте інтелектуальною власністю, або з письмової згоди відповідної особи. Крім того, проводячи таке спілкування, ви надаєте імпортеру право обробляти (у тому числі публікувати) інформацію, яку ви розміщуєте в законних, комунікативних / інформаційних цілях (включаючи виставки, участь в конкурсах). Компанії, що входять до групи Імпортерів, можливо, використовували торгову марку, назву та логотип Імпортера, які є власністю Імпортера. Назви, торгові марки, логотипи та інші права власності та/або немайнові права інтелектуальної власності компаній, перерахованих на веб-сайті Імпортера, є власністю їх відповідних осіб.

Політика конфіденційності
ТОВ « Каукасус Авто Імпорт » забезпечує максимальний захист наданої йому конфіденційної інформації відповідно до правил, встановлених законодавством. Імпортер запитує та/або обробляє персональну інформацію користувача відповідно до необхідності в обсязі, потрібному для надання ефективних та юридично обґрунтованих послуг відповідно до правил, встановлених законодавством України. Користувач у будь-який час може вимагати у імпортера інформацію про обробку його особистої інформації. Передача конфіденційної інформації імпортером здійснюється за попередньою згодою користувача або в інших випадках, передбачених законодавством, з дотриманням усіх відповідних формальностей та процедур.
Імпортер максимально дбає про захист безпеки та нерозголошення вашої особистої інформації, але, враховуючи той факт, що процес дистанційного надання ваших даних не шифрується, Імпортер знімає з себе відповідальність за будь-який несанкцонований доступ третіх осіб при наданні вашої особистої інформації імпортеру ( в тому числі при дистанційному наданні на використані платформи). При наданні конфіденційної інформації імпортеру користувач зобов’язаний не використовувати автоматичні засоби, які можуть загрожувати безпеці даних, захищених імпортером.
Будь-які «електронні сліди», які ви залишаєте під час відвідування веб-сайту, можуть бути використані для виконання технічних операцій, характерних для Імпортера, для створення статистичних даних або для покращення якості Сайту. Для ефективного виконання адміністративних функцій персональні дані можуть висилатись на електронну пошту імпортера. Повідомляємо, що імпортер не несе відповідальності за незаконне отримання інформації третіми особами під час передачі інформації або ж за інформацію, яку споживач сам оприлюднив чи поширив менш доступними електронними засобами.
Користувач повинен усвідомлювати, що імпортер, як законослухняна та соціально відповідальна компанія, зобов'язаний підкорятися компетентним органам та установам, визначеним законодавством України. Відповідно, при запиті інформації такими органами та установами (судами, міліцією, слідчими та податковими службами тощо) відповідно до законодавства імпортер зобов’язаний виконати такий законний запит та відкрити запитувані дані (інформацію).
Погоджуючись з даними Правилами та умовами, користувач, в межах укладеної з ним угоди, визнає право Імпортера надіслати повідомлення (включаючи електронне текстове повідомлення: коротке текстове повідомлення, електронну пошту) про продукт або послугу, доступні на веб-сайті.

Вказані на веб-сторінці посилання
Імпортер для забезпечення вашої обізнаності має право вказувати гіперпосилання на веб-сайти та посилання на веб-сайти третіх сторін. Посилання третіх сторін та інформація, що містяться в них, не підлягає контролю імпортером, імпортер не відповідає за точність продуктів та їх зміст. Відповідно, ви несете відповідальність за ознайомлення з правилами та умовами ресурсами / веб-сайтів.

Впровадження змін
Імпортер залишає за собою право вносити зміни до цих Правил та Умов без попереднього повідомлення користувача. Користувач несе відповідальність за регулярне ознайомлення з даними правилами та умовами. Ваше відвідування веб-сайту/використання інформації, наданої на веб-сайті, автоматично означає вашу згоду з вимогами даних Правил та Умов.

Регулятивне право та юрисдикція
Дані Правила та Умови регулюються законодавством України. У разі виникнення спору справа розглядається судовою системою за правилами, встановленими законом. Недійсність конкретного запису цих положень не скасовує дійсності інших положень даних Правил та Умов.

Контактна інформація
У випадку будь-яких питань, що виникають з приводу даних Правил та Умов, а також наданої на меб-сайті інформації, будь ласка, звертайтесь до нас у письмовій формі за адресою: м. Київ, вул. Юрія Іллєнка 83Д, 04119 або напишіть нам на електронну пошту: kyiv.lounge@caucasusauto.com